Bale trên đường trở lại Tottenham: Đứng dậy ở nơi đã trưởng thành

Ảnh: Bleacher.
Ảnh: Bleacher.
Ảnh: Bleacher.
Lên top