Bale sẽ đánh golf với Chủ tịch Levy: Nhẹ nhàng như cách ta về với nhau

Ảnh: Tell My Sport.
Ảnh: Tell My Sport.
Ảnh: Tell My Sport.
Lên top