Australia chạy đua đăng cai World Cup 2034 với Đông Nam Á

Giành quyền đăng cai World Cup 2034 là mục tiêu quan trọng nhất của Australia trong thời gian tới. Ảnh: AFP.
Giành quyền đăng cai World Cup 2034 là mục tiêu quan trọng nhất của Australia trong thời gian tới. Ảnh: AFP.
Giành quyền đăng cai World Cup 2034 là mục tiêu quan trọng nhất của Australia trong thời gian tới. Ảnh: AFP.
Lên top