Arsenal và Chelsea phải cách ly, Premier League "toang" vì COVID-19

Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
Lên top