Arsenal, Man City mang áo đấu đặc biệt trong trận "đại chiến"

Man City sẽ không ra sân trong trang phục truyền thống. Ảnh:Getty
Man City sẽ không ra sân trong trang phục truyền thống. Ảnh:Getty
Man City sẽ không ra sân trong trang phục truyền thống. Ảnh:Getty
Lên top