Arsenal - Khi cả “người nhà” cũng cảm thấy bất hợp lý

Arsenal đưa về những nhân tố mới nhưng chưa đủ để các cổ động viên cảm thấy lạc quan. Ảnh: Daily Mail
Arsenal đưa về những nhân tố mới nhưng chưa đủ để các cổ động viên cảm thấy lạc quan. Ảnh: Daily Mail
Arsenal đưa về những nhân tố mới nhưng chưa đủ để các cổ động viên cảm thấy lạc quan. Ảnh: Daily Mail
Lên top