Arsenal đứng trước Man City và Chelsea: Thay đổi hoặc sụp đổ

Arsenal có quá nhiều bất cập cần giải quyết. Ảnh: Premier League
Arsenal có quá nhiều bất cập cần giải quyết. Ảnh: Premier League
Arsenal có quá nhiều bất cập cần giải quyết. Ảnh: Premier League
Lên top