Arsenal: "Đòn gió" ngân sách 40 triệu bảng và mùa chuyển nhượng thần kỳ

Ảnh: The Week.
Ảnh: The Week.
Ảnh: The Week.
Lên top