Arsenal có đồ chơi gì để hạ Liverpool?

Đánh đúng và đánh trúng, Arsenal của Mikel Arteta sẽ có cơ hội. Ảnh: Getty Images
Đánh đúng và đánh trúng, Arsenal của Mikel Arteta sẽ có cơ hội. Ảnh: Getty Images
Đánh đúng và đánh trúng, Arsenal của Mikel Arteta sẽ có cơ hội. Ảnh: Getty Images
Lên top