Arsenal “bơm tiền” cứu Arteta: Hồi sinh hoặc… “chết hẳn”

Mikel Arteta và Arsenal đang chìm ngày càng sâu. Ảnh: AFP
Mikel Arteta và Arsenal đang chìm ngày càng sâu. Ảnh: AFP
Mikel Arteta và Arsenal đang chìm ngày càng sâu. Ảnh: AFP
Lên top