Anh đối đầu với Ukraine và bài học từ sự chủ quan 5 năm trước

Anh đã sẵn sàng chạm mặt Ukraine. Ảnh: AFP.
Anh đã sẵn sàng chạm mặt Ukraine. Ảnh: AFP.
Anh đã sẵn sàng chạm mặt Ukraine. Ảnh: AFP.
Lên top