Ảnh chế: Cầu thủ ra sao sau khi cách ly phòng COVID-19?

Đây là hình ảnh phát tướng của Lukaku và Higuain sau thời gian tự cách ly phòng dịch.
Đây là hình ảnh phát tướng của Lukaku và Higuain sau thời gian tự cách ly phòng dịch.
Đây là hình ảnh phát tướng của Lukaku và Higuain sau thời gian tự cách ly phòng dịch.
Lên top