Ảnh chế: Bóng đá “thời COVID-19”

Đây là tâm trạng của người hâm mộ bóng đá thế giới lúc này khi các giải bóng đá hấp dẫn đều đang bị hoãn.
Đây là tâm trạng của người hâm mộ bóng đá thế giới lúc này khi các giải bóng đá hấp dẫn đều đang bị hoãn.
Đây là tâm trạng của người hâm mộ bóng đá thế giới lúc này khi các giải bóng đá hấp dẫn đều đang bị hoãn.
Lên top