Alvaro Morata - Chuyện nghề trên ranh giới vài cm

Mấy chục phút trước, Alvaro Morata còn là người hùng... Ảnh: UEFA
Mấy chục phút trước, Alvaro Morata còn là người hùng... Ảnh: UEFA
Mấy chục phút trước, Alvaro Morata còn là người hùng... Ảnh: UEFA
Lên top