Alexander-Arnold rời "Tam sư" là cánh cửa để Lingard trở lại?

Lingard sẽ trở lại vào phút chót? Ảnh: AFP.
Lingard sẽ trở lại vào phút chót? Ảnh: AFP.
Lingard sẽ trở lại vào phút chót? Ảnh: AFP.
Lên top