AC Milan xác nhận Ibra chỉ tổn thương bắp chân, không nguy hại sự nghiệp

Lên top