90% Messi sẽ ở lại Barcelona

Messi sẽ đưa quyết định cuối cùng về tương lai của mình trong ngày hôm nay 3.9. Ảnh: Getty.
Messi sẽ đưa quyết định cuối cùng về tương lai của mình trong ngày hôm nay 3.9. Ảnh: Getty.
Messi sẽ đưa quyết định cuối cùng về tương lai của mình trong ngày hôm nay 3.9. Ảnh: Getty.
Lên top