9 cái tên khả năng bị Chelsea "cắt bỏ" là ai?

Hàng loạt cầu thủ sẽ phải rời Chelsea trong ít ngày tới. Ảnh: Daily Mail
Hàng loạt cầu thủ sẽ phải rời Chelsea trong ít ngày tới. Ảnh: Daily Mail
Hàng loạt cầu thủ sẽ phải rời Chelsea trong ít ngày tới. Ảnh: Daily Mail
Lên top