700 triệu Euro và Barcelona thách cả Mesi cùng những gã nhà giàu

Lionel Messi có "dám" đề đạt yêu cầu được chuyển nhượng? Ảnh: Getty Images
Lionel Messi có "dám" đề đạt yêu cầu được chuyển nhượng? Ảnh: Getty Images
Lionel Messi có "dám" đề đạt yêu cầu được chuyển nhượng? Ảnh: Getty Images
Lên top