7 năm gắn bó, Real Madrid tạm biệt Bale bằng... 23 từ

Gareth Bale đã trở lại với câu lạc bộ mà anh rất yêu. Ảnh: Getty Images
Gareth Bale đã trở lại với câu lạc bộ mà anh rất yêu. Ảnh: Getty Images
Gareth Bale đã trở lại với câu lạc bộ mà anh rất yêu. Ảnh: Getty Images
Lên top