68% khả năng Klopp sẽ rời Liverpool vào năm 2022

Khả năng Jurgen Klopp bị Liverpool sa thải là rất nhỏ. Ảnh: Liverpool
Khả năng Jurgen Klopp bị Liverpool sa thải là rất nhỏ. Ảnh: Liverpool
Khả năng Jurgen Klopp bị Liverpool sa thải là rất nhỏ. Ảnh: Liverpool
Lên top