60 triệu bảng lòng trung thành: Đừng làm tội Barca nữa, Messi!

Ảnh: FC Barca.
Ảnh: FC Barca.
Ảnh: FC Barca.
Lên top