6 CĐV nhầm lẫn giữa Budapest và… Burcharest, xem hụt trận Hungary - Pháp

Một nhóm cổ động viên tuyển Pháp đã có sự nhầm lẫn tai hại về địa danh giữa Budapest bà Burcharest. Ảnh: AFP.
Một nhóm cổ động viên tuyển Pháp đã có sự nhầm lẫn tai hại về địa danh giữa Budapest bà Burcharest. Ảnh: AFP.
Một nhóm cổ động viên tuyển Pháp đã có sự nhầm lẫn tai hại về địa danh giữa Budapest bà Burcharest. Ảnh: AFP.
Lên top