400.000 bảng/tuần và cuộc đấu trí giữa Kane cùng ông trùm Levy

Kane đã ở lại nhưng không dễ cho Tottenham. Ảnh: AFP.
Kane đã ở lại nhưng không dễ cho Tottenham. Ảnh: AFP.
Kane đã ở lại nhưng không dễ cho Tottenham. Ảnh: AFP.
Lên top