3h00, Juventus vs Atletico Madrid: Đã đến lúc Ronaldo... khai hỏa

Ronaldo nhận được kì vọng lớn. Ảnh: Goal.
Ronaldo nhận được kì vọng lớn. Ảnh: Goal.
Ronaldo nhận được kì vọng lớn. Ảnh: Goal.
Lên top