34 ngày và 10 trận đấu: Một tháng quay cuồng với Liverpool

Ảnh: Liverpool FC
Ảnh: Liverpool FC
Ảnh: Liverpool FC
Lên top