300.000 bảng/tuần lần thứ nhất: Đến Manchester không, Harry Kane?

Spurs đang gần với ngày chia tay Harry Kane. Ảnh: AFP.
Spurs đang gần với ngày chia tay Harry Kane. Ảnh: AFP.
Spurs đang gần với ngày chia tay Harry Kane. Ảnh: AFP.
Lên top