3 cầu thủ PSG dương tính với COVID-19

Ba cầu thủ và một thành viên trong ban huấn luyện PSG dương tính với COVID-19. Ảnh: PSG
Ba cầu thủ và một thành viên trong ban huấn luyện PSG dương tính với COVID-19. Ảnh: PSG
Ba cầu thủ và một thành viên trong ban huấn luyện PSG dương tính với COVID-19. Ảnh: PSG
Lên top