2h15 ngày 10.7, Aston Villa vs M.U: 7 năm kí ức và 3 điểm để bước tiếp

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Lên top