2h00, Chelsea vs Burnley: Đừng ngã giống M.U và Arsenal, The Blues!

Ảnh: Chelsea FC.
Ảnh: Chelsea FC.
Ảnh: Chelsea FC.
Lên top