2h ngày 7.7, Tottenham vs Everton: Hi vọng cuối cùng với "Gà trống"

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Lên top