23h30, Liverpool vs Man City: 900 ngày và điệp vụ công thành Anfield

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Lên top