23h30, Liverpool vs Arsenal: "Pháo thủ" giương nòng bắn "Quỷ"

Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Lên top