23h30, Derby nước Đức, Bayern vs Dortmund: Der Klassiker vì một thế hệ

Ảnh: Succes Bet.
Ảnh: Succes Bet.
Ảnh: Succes Bet.
Lên top