22h30, Chelsea vs Liverpool: Sư tử nhỏ và gã khổng lồ

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Lên top