2 năm tới và những quyết sách chuyển nhượng sống còn của Liverpool

Liverpool đã tính đến chuyện kí tiếp hợp đồng với nhiều ngôi sao. Ảnh: Premier League.
Liverpool đã tính đến chuyện kí tiếp hợp đồng với nhiều ngôi sao. Ảnh: Premier League.
Liverpool đã tính đến chuyện kí tiếp hợp đồng với nhiều ngôi sao. Ảnh: Premier League.
Lên top