2 năm của Solskjaer ở Man United: Thành, bại ai phán xét?

Man United của Ole Solskjaer có tiến, có lùi, nhưng khó để khẳng định là thành công hay thất bại. Ảnh: AFP
Man United của Ole Solskjaer có tiến, có lùi, nhưng khó để khẳng định là thành công hay thất bại. Ảnh: AFP
Man United của Ole Solskjaer có tiến, có lùi, nhưng khó để khẳng định là thành công hay thất bại. Ảnh: AFP
Lên top