19h30, Liverpool vs Bournemouth: Đứng dậy vươn vai tại Anfield

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Lên top