13 lần liền vào tứ kết Champions League, không đội nào ở Châu Âu bằng Barca

Barcelona có năm thứ 13 liên tiếp lọt vào tứ kết Champions League. Ảnh: Twitter
Barcelona có năm thứ 13 liên tiếp lọt vào tứ kết Champions League. Ảnh: Twitter
Barcelona có năm thứ 13 liên tiếp lọt vào tứ kết Champions League. Ảnh: Twitter
Lên top