13 giây trong sân, cầu thủ bị thay người nhanh nhất thế giới

Cầu thủ Laurie Supp chỉ có 13 giây thi đấu trên sân trước khi bị rút ra khỏi sân. Ảnh: Givesport.
Cầu thủ Laurie Supp chỉ có 13 giây thi đấu trên sân trước khi bị rút ra khỏi sân. Ảnh: Givesport.
Cầu thủ Laurie Supp chỉ có 13 giây thi đấu trên sân trước khi bị rút ra khỏi sân. Ảnh: Givesport.
Lên top