1,26 tỷ Premier League giữa đại dịch COVID-19: Nghèo nhưng vẫn thích ngông

Lên top