11 giờ đàm phán, FIFA nhượng bộ các câu lạc bộ Premier League

11 cầu thủ của 8 câu lạc bộ ở Premier League và Championship được rút lại lệnh cấm và sẽ thi đấu vào cuối tuần. Ảnh: Daily Mail
11 cầu thủ của 8 câu lạc bộ ở Premier League và Championship được rút lại lệnh cấm và sẽ thi đấu vào cuối tuần. Ảnh: Daily Mail
11 cầu thủ của 8 câu lạc bộ ở Premier League và Championship được rút lại lệnh cấm và sẽ thi đấu vào cuối tuần. Ảnh: Daily Mail
Lên top