11 cầu thủ Man United chưa sẵn sàng ra sân cuối tuần

Man United chưa có đầy đủ sự lựa chọn vào cuối tuần này. Ảnh: Getty Images
Man United chưa có đầy đủ sự lựa chọn vào cuối tuần này. Ảnh: Getty Images
Man United chưa có đầy đủ sự lựa chọn vào cuối tuần này. Ảnh: Getty Images
Lên top