1 tỉ Euro, 23 cái tên và bản danh sách “thảm họa” của Barca

Antoine Griezmann là nỗi thất vọng toàn tập trong mùa đầu tiên ở Barcelona. Ảnh: Getty Images
Antoine Griezmann là nỗi thất vọng toàn tập trong mùa đầu tiên ở Barcelona. Ảnh: Getty Images
Antoine Griezmann là nỗi thất vọng toàn tập trong mùa đầu tiên ở Barcelona. Ảnh: Getty Images
Lên top