1 tỉ bảng, 3 danh hiệu: Ai "đốt tiền" nhiều nhất Man United 7 năm qua?

Ảnh: Premier League.
Ảnh: Premier League.
Ảnh: Premier League.
Lên top