1 tháng nữa khởi tranh EURO 2020: Đồng hồ đếm ngược, nhiệt độ tăng dần

EURO 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại Rome, Italia, sau đúng 1 tháng nữa. Ảnh: UEFA
EURO 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại Rome, Italia, sau đúng 1 tháng nữa. Ảnh: UEFA
EURO 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại Rome, Italia, sau đúng 1 tháng nữa. Ảnh: UEFA
Lên top