Truyền thống

Các bà mẹ trẻ dạy con làm bếp bắt đầu từ việc đơn giản như nhặt rau, gọt vỏ trái cây (ảnh internet).
Các bà mẹ trẻ dạy con làm bếp bắt đầu từ việc đơn giản như nhặt rau, gọt vỏ trái cây (ảnh internet).