Thuế đánh vào người giàu, sao khuyến khích được dân làm giàu?

Nhà và xe ôtô đang bị đề xuất gánh thêm thuế tài sản - Ảnh: PK
Nhà và xe ôtô đang bị đề xuất gánh thêm thuế tài sản - Ảnh: PK
Nhà và xe ôtô đang bị đề xuất gánh thêm thuế tài sản - Ảnh: PK