Khổ như... dạy con học!

Ảnh minh họa  (nguồn internet).
Ảnh minh họa (nguồn internet).