Khi phụ nữ cười

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Ảnh: ĐN
“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Ảnh: ĐN